રસ્તા પર મળેલું કિંમતી હિરા જડિત મંગળસૂત્ર વાળંદે કર્યું પરત

DIAMOND TIMES : શહેરમાં હેર સલૂન ધરાવતા એક વ્યક્તિએ ઈમાનદારીનું ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું છે. ભાર્ગવ નામના આ વ્યક્તિને રસ્તા પરથી એક મંગળસૂત્ર મળ્યું હતું ત્યારે ભાર્ગવે પોલીસની હાજરીમાં મંગળસૂત્ર મૂળ માલિકને પરત આપ્યું હતું. પોલીસે પણ ભાર્ગવની ઈમાનદારીને બિરદાવી હતી.

વર્તમાન સમયમાં ઈમાનદાર વ્યક્તિ ખૂબ ઓછા જોવા મળે છે. રસ્તા પર કોઈને પૈસા-પર્સ કે પછી અન્ય કોઇ કિમતી વસ્તુ મળે તો ઘણા એવા ઓછા લોકો હોય છે કે જે પરત કરતા હોય છે. આવો જ ઈમાનદારીનો કિસ્સો સુરતના ઉમરા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં સામે આવ્યો છે. ધવલ લાલા નામના વ્યક્તિ પોતાની પત્નીનું હીરા જડિત મંગળસૂત્ર લઈને જતા હતા ત્યારે સિટીલાઈટ નજીક આ કિંમતી મંગળસૂત્ર ખોવાઈ ગયું હતું. મંગળસૂત્ર ખોવાઇ જતાં તેમણે આ બાબતે ઉમરા પોલીસનો સંપર્ક કર્યો હતો.

ઉમરા પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરજ બજાવતા પોલીસ કર્મચારી દ્વારા પણ ધવલ લાલાને મદદ કરવામાં આવી હતી અને પોલીસ સ્ટેશનના કર્મચારીઓ ધવલ લાલાની સાથે સિટીલાઈટમાં આ ખોવાયેલું મંગળસૂત્ર શોધવા માટે ગયા હતા. ધવલ લાલાનું જે મંગળસૂત્ર ખોવાયું હતું તે હેર સલૂન ધરાવતા ભાર્ગવ નામના વ્યક્તિને મળ્યું હતું. પોલીસ મંગળસૂત્ર શોધી રહી હતી ત્યારે આ બાબતે ભાર્ગવને જાણ થઈ હતી અને ભાર્ગવે ધવલ લાલાને આ મંગળસૂત્ર પરત કર્યું હતું. સાથે જ જણાવ્યું હતું કે, આ મંગળસૂત્ર જ્યારે મળ્યું ત્યારથી અમે આ મંગળસૂત્રના માલિકને શોધી રહ્યા છીએ. પોલીસે મંગળસૂત્ર પરત કરનાર ભાર્ગવની પ્રશંસા કરી હતી.

ભાર્ગવને જ્યારે રસ્તા પરથી આ મંગળસૂત્ર મળી આવ્યું ત્યારે તેને દુકાનના ડેસ્ક પર આ મંગળસૂત્ર આપી દીધું હતું અને ડેસ્ક પર બેસેલા વ્યક્તિને જણાવ્યું હતું કે, જો કોઈ વ્યક્તિ આવે તો પ્રુફ આપે તો આ મંગળસૂત્ર પરત કરી દેવું અને જો કોઈ વ્યક્તિ મંગળસૂત્ર લેવા નહીં આવે તો રાત્રે પોલીસ સ્ટેશનમાં જઈને આ મંગળસૂત્ર જમા કરાવવું. ભાર્ગવની ઈમાનદારીના કારણે ધવલ લાલાને જે મંગળસૂત્ર ખોવાયું હતું તે પરત મળ્યું અને ઉમરા પોલીસ સ્ટેશનમાં પોલીસની હાજરીમાં જ ભાર્ગવે ધવલ લાલાને આ મંગળસૂત્ર પરત આપી ઈમાનદારીનું એક ઉમદા ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું છે.