મધ્યપ્રદેશના પન્ના જિલ્લા બાદ હવે શીઓપુરમાંથી હીરા મળી આવ્યા

639

ખોદકામ દરમિયાન કુવામાથી મળી આવેલા આ હીરાને લેબોરેટરીમાં તપાસ માટે મોકલવામાં આવ્યા છે.

DIAMOND TIMES – મધ્યપ્રદેશના પન્ના જિલ્લા પછી હવે શીઓપુર જિલ્લામાં કુવો ખોદવા દરમિયાન હીરા મળી આવ્યા હતા પ્રારંભિક તપાસમાં હીરા જેવા ટુકડાઓ બહાર આવતા લોકો જ નહીં પરંતુ વહીવટના અધિકારીઓ પણ વિચારમાં પડી ગયા છે.પરંતુ લેબમાં પરીક્ષણ કર્યા પછી જ તેની પુષ્ટિ થશે. આ હીરા જેવા ટુકડાઓને ખનિજ વહીવટ વિભાગ દ્વારા પરીક્ષા માટે મોકલવામાં આવી રહ્યા છે.

વિજયપુર બ્લોક વિસ્તારના ઝાર બરોડા ગામ નજીકના ખેતરોમાં આવેલા કૂવાના છે, જ્યાં ખોદકામ કરનારા કામદારોએ કુવાની અંદરના કાળા પથ્થરો વચ્ચે ખોદકામ શરૂ કર્યું હતું. હિરા જેવા ટુકડાઓ મળી આવ્યા હતાં. બહાર આવીને, જે જોઇને કામદારો ચોંકી ઉઠ્યા અને તેઓએ પહેલા આ બાબતે ગ્રામજનોને જાણ કરી.

જેમણે તે ટુકડાઓ બરાબર હીરાની જેમ જોયા અને કલેક્ટરને ફોન કરીને જાણ કરી. આ પછી કલેકટર રાકેશકુમાર શ્રીવાસ્તવે વિજયપુર તહેસિલદાર શિવરાજ મીનાને ફોન કરી સ્થળનું નિરીક્ષણ કરવા મોકલ્યા હતા. જ્યારે તહસલદાર મીનાએ તે ટુકડાઓ જોયા, ત્યારે તેઓ પણ આશ્ચર્યચકિત થયા, જોકે તેમણે આ ટુકડાઓ હીરા હોવાની પુષ્ટિ કરી નથી, પરંતુ હીરાની સંભાવનાને નકારી નથી.

તેઓએ હીરા જેવા ચળકતા ટુકડાઓ લીધા છે જે કુવામાંથી બહાર આવતા તેમની કબજેમાં છે અને તેમને પરીક્ષા માટે લેબમાં મોકલ્યા છે. જ્યાં તપાસ બાદ જાણ થશે કે કૂવામાંથી બહાર આવતા હીરા જેવા ટુકડાઓ ખરેખર હીરા છે કે નહીં. આ અંગે ઝાડ બરોડા ગામના રહેવાસી ખેડૂત દતારામ કહે છે કે, કૂવામાં ખોદકામ દરમિયાન હીરો જેવા ટુકડાઓ બહાર આવ્યા છે. આ અંગે તેમણે અધિકારીઓને જાણ કરી હતી, ત્યારબાદ તેજીને તપાસ માટે મોકલી આપ્યો છે. વિજયપુર તહસીલ દર શિવરાજ મીના કહે છે કે, ઝાર બરોડા ગામે કૂવો ઉંડા થવા દરમિયાન આવા ચળકતા કાચનાં ટુકડાઓ બહાર આવ્યા છે, જેને પરીક્ષા માટે લેબમાં મોકલવામાં આવશે, ત્યારબાદ તે હીરા છે કે નહીં તે જાણી શકાય છે.